Forelesningene de neste gangene

Resultatet av avstemningen om de fem siste forelesningene var at 'utopier', 'det nye arbeidslivet' og 'den digitale kløfta' vekket mest interesse. I tillegg kom det fram gode forslag til temaer under egne ønsker. Har bestemt meg for å holde forelesningene med de tre nevnte overskriftene. Jeg betrakter dette som sentrale temaer innenfor samfunnsinformatikken og tenker det kan være greit å ha det med i bagasjen. Se oppdatert forelesningsplan for når de ulike temaene behandles.

Når det gjelder innholdet i forelesningene 15. og 22. april holder jeg det foreløpig åpent. Kanskje lager jeg en blanding av noen av de temaene dere har ønsket dere og noen av de andre jeg hadde foreslått. Dette er noe vi kan diskutere på forelesningen og bli enige om. 

Publisert 11. mars 2015 20:13