Klart til start

På denne emnesiden finner dere nå pensum, oppdatert og tilgjengelig med et museklikk. I timeplanen er temaene for de åtte første gangene lagt inn. Referanser til pensumlitteratur finner dere i høyre kolonne. Der vil etterhvert også forelesningsnotatene legges ut, forløpende for hver gang.

Dere ser at det er forelesninger hver onsdag fra 21. januar til 29. april unntatt 1. april, da vi tar påskeferie. De åtte første gangene er tema fastlagt og de sju første forelesningene er det frammøteregistrering. 29. april skal det være en oppsummeringsforelesning. De resterende fem gangene er foreløpig åpne og skal fylles med innhold dere og jeg sammen bestemmer. 

Da sees vi i morgen i Logo!

Publisert 20. jan. 2015 11:01