Oblig 2 er lagt ut

Håper nå puslespillet med å danne prosjektgrupper er ferdiglagt. Studenter uten grupper er bedt om å gi beskjed til øvingslærerne. Dere oppfordres eventuelt også til å ta kontakt med meg på førstkommende forelesning om noe ikke er helt på plass. 

Nå har jeg lagt ut et notat som gir retningslinjer for innholdet i oblig 2, prosjektplanen. Den skal leveres gruppevis innen 16. mars klokka 14. Antar at fokus nå er på oblig 1, men for grupper som vil komme i gang tidlig kan det være greit å kikke på notatet som ligger i mappa for obligatoriske innleveringer og som heter prosjektbeskrivelse 15. 

Minner igjen om at forelesningene er flyttet til rom C i 3.etg.

Publisert 9. feb. 2015 12:11