Semesterside for INF3700 - Vår 2018

Jeg har flere ganger denne våren sagt og skrevet at frist for innlevering av rapporten er 15.mai før midnatt. Noen minnet meg på at jeg i januar sa at fristen var 16.mai før klokka 18.00. Det er dette siste som gjelder. 

Fristen er altså 16.mai før 18.00. Ellers gjelder huskelista i meldingen jeg la ut på emnesidene tidligere i dag.

9. mai 2018 21:54
  • Rapporten skal være på 6000 til 8000 ord, tilsvarende 15-25 sider.

Forsiden på rapporten skal inneholde:

  • Tittel på oppgaven og eventuelt undertittel, navn på emne 
  • Fullt navn på alle prosjektdeltakere (ikke brukernavn)
  • Antall ord i rapporten

Ferdig rapport leveres før midnatt 15.mai. Levering skjer ved at ett gruppemedlem sender rapporten i vedlegg via e-post til meg. Jeg kvitterer for mottatt rapport og videresender til ekstern sensor.

9. mai 2018 11:44

Jeg har lagt ut en tekst som inneholder noen råd og retningslinjer for gruppenes presentasjon av prosjektrapporten. Den inneholder også program og tidsskjema for presentasjonene. Oppsettet er basert på gruppenes egne ønsker om tid for presentasjon. Håper dette er løst på en tilfredsstillende måte. Om det likevel skulle være feil i dokumentet ber jeg om tilbakemelding på dette.

Gjør oppmerksom på at vi begynner litt tidligere enn først annonsert på fredag (08.30) og slutter litt seinere (16.50). Grunnen er at det viste seg vanskelig å rekruttere grupper til pulje tre på mandag da dette tidspunktet kolliderte med andre eksamener. 

Dere finner dokumentet i mappen eksamenstips og jeg oppfordrer alle til å lese det.

4. mai 2018 00:12