Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Prosjektrapport og presentasjon av prosjektet.

Prosjektrapport

Presentasjon av prosjekt

Tid: 25. mai kl. 08:15 (9 timer 45 minutter).

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2021 17:36