Beskjeder

Publisert 29. nov. 2008 14:07

Den fullstendige pensumlisten er nå oppdatert (kortet ned) for å reflektere den avlyste forelesningen 19. november.

Publisert 26. nov. 2008 17:08

Løsningsforslag til årets prøveeksamen (fjorårets eksamen) ligger Her. Tidligere års prøveeksamner ligger på sidene til INF 3130 for det aktuelle år (05, 06 og 07).

Publisert 22. nov. 2008 12:27

På gruppetimen 25. november blir det ingen oppgaver (siden dette gikk ut av pensum), men vi gjør det sånn at det at en kan spørre om alt fra pensum. Tenk gjennom hva du burde fått forklart på nytt! Det kan også være aktuelt å gå gjennom obligen.

Publisert 18. nov. 2008 17:03

Forelesningen 19. november avlyses på grunn av sykdom. Det tilsvarende stoffet utgår av pensum.

Publisert 11. nov. 2008 13:58

Det ligger nå ute 4 testsett til Oblig 3, oppgave 1. .in og .fact-filene er hhv. input og (en) løsning.

Publisert 10. nov. 2008 22:24

Fullstendig pensumliste for 2008 er nå lagt ut. Husk å studere trykkfeillisten for læreboka. Begge ligger under "pensum og trykkfeilliste" på kurssiden.

Publisert 3. nov. 2008 12:15

Oblig 3 er lagt ut. Frist er mandag 17. november

Publisert 29. okt. 2008 16:08

Foilene til alfa-beta-avskjæring fra 22/10 er noe forandret på slutten (Side 741: Verdien "+uendelig" som siste parameter i første rekusive kall er riktig. Noen var et øyeblikk i tvil om det).

Publisert 8. okt. 2008 11:58

Stoff fra INF2220-boka: Forelesningene 1/10 og 8/10 heneter noe stoff fra boka som brukes i INF-2220 (Alg. og dat.) av Weiss. For de som ikke har den boka kopieres det relevante stoff opp, og deles ut på forelesningene. Det kan også hentes i institutt-luka.

Publisert 7. okt. 2008 13:13

Oblig 2 er nå lagt ut. Frist er 24. oktober.

Publisert 6. okt. 2008 18:10

Diskusjon av obliger med gruppelærer er lov. Siden vi er usikre på om alle er klar over det, så presiserer vi: I dette kurset er det i høyeste grad lov å stille spørsmål om og diskutere obliger med gruppelærerene. Man kan til og med sette av tid til dette på gruppene, og eventuelt ta opp oblig-relaterte ting til diskusjon i plenum. Hold kontalt med gruppelærer, det lønner seg.

Publisert 3. okt. 2008 02:39

Siden et spørsmål til obligen gjentar seg har vi begynt å legge ut vanlige spørsmål og svar

Publisert 30. sep. 2008 11:50

Vi har nå lagt ut mer detaljerte anvisninger for levering , det er fint om dere følger disse (ikke noe absolutt krav på første oblig, men de som gjør det vil til gjengjeld få flotte plott over ytelsen til programmene i retur). Hilsen gruppelærerne.

Publisert 29. sep. 2008 22:11

Feildatering på undervisningsplanen: De neste to forelesningene var feildatert på undervisningsplanen. De skal altså holdes 1/10 og 8/10 (ikke to uker senere, som det feilaktig var angitt). Dette er nå rettet på undervisningsplanen.

Publisert 22. sep. 2008 11:46

Kompendiet det henvisis til i oppgavene denne uken (og som er grunnnlaget for Dino Karabegs forelesninger) ligger her

Publisert 15. sep. 2008 21:05

Testdata til Oblig1: Det står i teksten til Oblig 1 at det finnes testdata på ~inf3130/... . Disse passer ikke på årets versjon, og det har vist seg vanskelig å redigere dem. Glem derfor dem. For årets utgave av Oblig 1 er det også lettere å lage testdata selv, og vi har derfor bare lagt ut ett sett til hver av oppgavene. Disse ligger nå på TestOpg1 og TestOpg2

Publisert 12. sep. 2008 14:03

Obligatorisk oppgave nr. 1 er nå lagt ut. Leveringsfrist er 3. oktober.

Publisert 2. sep. 2008 16:47

Vi får to gruppelærere som deler jobben med den ene gruppa vi har, nemlig: Dag Sverre Seljebotn (dagss@student.matnat.uio.no) og Matias Holte (kjetimh@student.matnat.uio.no).

Publisert 2. sep. 2008 16:37

Ny tid for gruppetimer: Fredag 5/9 kommer gruppetimen til å gå som oppgitt, men fra og med tirsdag 9/9 kommer gruppene til å gå på tirsdager kl 10.15-12, på rom 3B i Informatikkbygget Flyttingen var nødvendig for å få kabaler med gruppelærere etc. til å gå opp. Vi beklager dersom dette passer dårlig for noen.

Publisert 20. aug. 2008 13:15

Vil du være gruppelærer samtidig som du tar kurset? Vi har så langt ingen til å ta gruppelærer-jobben for kurset, så vi åpner herved for at en som tar kurset nå får jobben. Vi gjorde også dette i fjor, og det var meget vellykket. Man får da full oppfølging omkring forståelse av ukeoppgavene, og de andre studentene kan heller ikke regne med at du kan alt på fingrene.Om du kunne tenke deg denne jobben, snakk med kursledelsen på første forelesning og/eller send en mail til steinkr@ifi.uio.no senest i løpet av torsdag 28/8. Skriv også litt om hvilke kurs du har tatt, etc.

Publisert 6. aug. 2008 16:28

Høstens variant av kurset blir ikke veldig forskjellig fra fjorårets, se her . Men det kan bli noen justeringer. Læreboka blir også den samme: Berman og Paul: "Algorithms: Sequential, Parallel, and Distributed".