Levering av obliger

Obligene vil bli kjørt automatisk mot en rekke testsett; derfor er det nødvendig med en fast struktur på innleveringene. Altså:

Obligene skal leveres som en pakket fil (enten tar.gz eller zip, andre pakkeformater er ikke tillatt) og skal inneholde en mappe med navn av typen "brukernavn-oblig2". I mappen skal det ligge:

Obligen sendes til inf4130-1@ifi.uio.no. Ha med brukernavnet ditt i tittelfeltet i eposten.

Java

En kan ha så mange java-filer en vil og kalle de det en vil; det som teller er navnene på klassene med main()-metoder i, som skal hete "Oppgave1b", "Oppgave2" osv. alt ettersom hvilken oppgave/deloppgave som spør etter programmet.

Python

Kall filene som skal kalles "oppgave1b.py", "oppgave2.py" osv. (men disse må gjerne importere andre filer for å dele på kode).

C/C++

Du må lever enten en "Makefile" eller et shell-skript "build.sh" sammen med filene som tar seg av kompilering med rette opsjoner. De resulterende programfilene må hete "oppgave1b", "oppgave2" osv.

Hjelp for Visual Studio-brukere: Vi tester filene deres på Linux med GCC. Det er fint om dere tester dette før dere leverer. En kan logge seg inn på Linux-maskiner på IFI med SSH og gjøre alt som er nødvendig for å teste ut slik (spør evt. gruppelærer om dette).

Et typisk build.sh-skript kan se sånn ut for en oblig som gjør bruk av C++ (for C byttes g++ ut med gcc):

g++ -o oppgave1b oppgave1b.cpp
g++ -o oppgave1c oppgave1c.cpp

Avanserte innstillinger

Dersom du ikke liker å ta innfil/utfil men heller vil lese/skrive til standard input/output, så kan du bare legge ved en fil kalt "config" der du skriver nøyaktig "standard_io = True" på en linje.