Færre trykkfeil i nyeste utgave. …

Færre trykkfeil i nyeste utgave. Mange av trykkfeilene i vår trykkfeilliste er rettet i siste utgave av læreboka (men ikke på noen måte alle). Den siste utgaven kan kjennes igjen ved at det på den tekniske siden står "2 3 4 5 6 7 8 9 BM 06 05" og ikke "1 2 3 ...".

Publisert 15. sep. 2009 14:08 - Sist endret 3. des. 2009 22:56