Angående referanser til boka av …

Angående referanser til boka av Gary and Johson (G&J): Det har vært noen spørsmål omkring de referanser til boka av G&J i pensum og oppgaver. Disse er imidlertid bare ment for de som vil orientere seg ekstra omkring pensum. Alt som kreves til eksamen er med i den angitte pensum. Om man gjerne vil se på denne boka så har både Ifi biblioteket og gruppelærer Markus D. to eksemplarer.

Publisert 25. nov. 2010 16:26 - Sist endret 11. des. 2010 17:48