Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
02.09.2010Dino Karabeg  Lille Aud.  Intro og oversiktsstoff om effektivitets-klasser, etc.  NB: Husk obligatorisk oppmøte! Litt fra Kap 1 og 2 i Dino Karabeg og Rune Djurhuus' Kompendium til IN210. Foiler finner du her.  
09.09.2010Petter Kristiansen  Lille Aud.  Kap 20 (Berman & Paul)  Søk i strenger. Foiler.

Notat om O-notasjon.  

16.09.2010Petter Kristiansen  Lille Aud.  Kap 9 (B&P)   Dynamisk programmering. Foiler.  
23.09.2010Petter Kristiansen og Torbjørn Rognes fra Bioinformatikk  Lille Aud.  Kapittel 6 (unntatt 6.5 og 6.7) og kapittel 11.4 (Mark Allen Weiss)  Første time: Implementasjoner av prioritetskøer. Foiler.

Notat om sortering, aktuelle sider i Weiss.

Andre time: Om algoritmer som brukes i Bio-informatikk (f.eks. søk i genstrenger). Foiler om Biologiske problemstillinger  

30.09.2010Petter Kristiansen  Lille Aud.  Kapittel 10 og 23.1--4 (B&P)  Søk: Dybde- og bredde-søk, priorites-søk og A*-søk. Foiler.

A*-paperet skal finnes på bilioteket. (A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths, Hart, Nisson, Raphael, 1968).

D*-paperet finnes her.

(Begge for interesserte.) 

07.10.2010Stein Krogdahl og Rune Djurhuus  Lille Aud.  Kap 23.5 (B&P) Alfa-beta-avskjæring.Dessuten om sjakkprogrammer ved Rune Djurhuus.Han holdt et tilsvarende foredrag i fjor, og man kan se på foilene hans der.  Foreløpige foiler til første time .Andre time: Rune Djurhuus holder gjesteforelesning om sjakkprogrammer. Han er stormester (GM) i sjakk, har en sjakkspalte i Aftenposten (og har master-grad fra Ifi!!).Foiler til sjakk-forelesningen (Det er kopi av de fra i fjor). 
14.10.2010Dino Karabeg  Lille Aud.  Uavgjørbarhet  Mesteparten av Kap 3.3 og sider 82-83 fra Kap 3.4 i Dino Karabeg og Rune Djurhuus' Kompendium til IN210. Foiler finner du her.  
21.10.2010Dino Karabeg  Lille Aud.  NP-kompletthet  Kap 3.5 (Lecture 5) og første delen av Kap. 3.6 (Lecture 6), sider 106 - 148 i Dino Karabeg og Rune Djurhuus' Kompendium til IN210. Foiler finner du her.  
28.10.2010Ikke undervisning pga. dagen@ifi      dagen@ifi 
04.11.2010Dino Karabeg  Lille Aud.  NP-kompletthet  Enden av kap 3.6 (Lecture 6) og hele Kap. 3.7 (Lecture 7), sider 150- 183 i Dino Karabeg og Rune Djurhuus' Kompendium til IN210. Foiler finner du her  
11.11.2010Stein Krogdahl  Lille Aud.  Kap 14 (B&P)  Matchinger og flyt i grafer. Foiler  
18.11.2010Stein Krogdahl  Lille Aud.  Kap 8.6.1 og 8.6.2 (B&P)  Geometriske algoritmer. Foiler 
25.11.2010Dino Karabeg  Lille Aud.  Coping with intractability  We cannot just give up on problems if they are difficult! We survey a number of techniques for dealing with complexity: approximation, probabilistic algorithms, parallel computing, heuristics... Foiler finner du her  
02.12.2010INGEN UNDERVISNING       
09.12.2010Alle tre  Lille Aud.  Gjennomgåelse av fjorårets eksamen  Eksamen 2009

Eksamen 2009 med svarforslag  

15.12.2010Eksamen, kl 09.00. NB: Nå 4 timer!!       
Publisert 23. aug. 2010 14:23 - Sist endret 2. sep. 2011 13:32