INF 4130 / 9135 On the Lighter Side...

Det finnes mye rart på nettet... deler av det kan faktisk være både interessant og nyttig.

Her er noen linker etc. til stoff som kanskje mest av alt må karakteriseres som underholdningsstoff. (Altså ikke pensum, men relatert til kurset, og kanskje interessant. Så om man har en times tid og litt YouTube til overs, er det bare å klikke.)


I første forelesning hørte vi litt om Kurt Gödel og Alan Turing. David Malone og BBC har laget et dokumentarprogram som tar for seg skjebnene til Gödel og Turing, i tillegg til Boltzmann, og Georg Cantor (som studerte de uendeligheter som vel ligger til grunn for hva som er avgjørbrt eller ei).

Dangerous Knowlede (10 deler)

(Og ingen fare, vi skal ikke bore hardt i materien at vi løper noen risiko...)


Turingmaskinen er vår modell for algoritmer. Faktisk er den mer, den er en modell av en helt programmerbar datamskin. Turing definerte sin maskin på slutten 1930-tallet, lenge før det fantes moderne datamskiner, som en modell av en (menneskelig) matematiker.

For enkelte er disse maskinene ikke modeller lengre...

Kanskje overraskende, men LEGO er Turing-komplett...


Her er hva Bellmann selv sier om navnet dynamisk programering.

Publisert 2. sep. 2011 13:54 - Sist endret 29. nov. 2011 22:28