Oppstart av kurset høst 2016

Nytt 3. august 2016:

Merk: Den løpende informasjonen om undervisningen ligger på "Undervisningsplan", nederst til venstre på kurdssiden (ikke på "Timeplan").

Læreboka er som i fjor: Berman & Paul: "Algorithms: Sequential, Parallel and Distributed". Det har de siste årene vært problemer med å få tak i denne boka, så se noe stoff til starten av kurset her (ikke sortert i bruksrekkefølge).

Ellers vil kurset gå omtrent som i fjor.

 

Velkommen!

Publisert 15. juli 2016 13:23 - Sist endret 3. aug. 2016 14:18