Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. desember

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende skrftlig eksamen.

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 18. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Fysikkbygningen Store fysiske lesesal

Obligatoriske oppgaver

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. aug. 2022 22:06