Semesterside for INF4140 - Høst 2015

The fagutvalg wants to point out that they would encourage you to provide feedback on the lecture (at some point). Martin

Hei kursansvarlige og faglærere,

I og med at siste forelesning i høstens emner nærmer seg med stormskritt håper jeg dere har mulighet til å oppfordre studentene deres til å svare på kursevalueringsskjemaet de får tilsendt på epost. Til info kommer eposten mot slutten av måneden.

Bruk gjerne argumenter som:
* Det er studentenes mulighet til å få forbedret undervisningstilbudet.
* At rådataen blir behandlet og utfordringer blir tatt videre på instituttnivå.
* Det betyr mye at de svarer.

Vi i Fagutvalget ønsker en høyere svarprosent på evalueringen, så setter stor pris på om dere har mulighet til å promotere.
 

17. nov. 2015 14:49