Dette emnet er erstattet av IN2100 – Logikk for systemanalyse.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

30. mai

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende skriftlig eksamen.

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 13. juni kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 18:18