Dette emnet er erstattet av IN2100 – Logikk for systemanalyse.

Semesterside for INF4232 - Vår 2017

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med INF3232 – Logikk for systemanalyse (videreført). Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Ingen beskjeder