Dette emnet er erstattet av IN5520 – Digital bildeanalyse.

Semesterside for INF4300 - Høst 2004

Forelesninger og øvinger i INF 4300 følger INF 3300. Følg derfor med på websidene til INF 3300 for informasjon og beskjeder.

9. aug. 2004 02:00