Dette emnet er erstattet av IN5520 – Digital bildeanalyse.