Dette emnet er erstattet av IN5520 – Digital bildeanalyse.

Semesterside for INF4300 - Høst 2017

See links on the teaching plan for solution hints from previous exams.

15. des. 2017 10:16