Dette emnet er erstattet av IN5520 – Digital bildeanalyse.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

7. desember

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende eksamen (eksamensform blir bestemt tidlig i semesteret).

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 21. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

To obligatoriske oppgaver som må være bestått før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 18:42