Dette emnet er erstattet av IN4030 – Introduksjon til bioinformatikk.