Dette emnet er erstattet av IN4030 – Introduksjon til bioinformatikk.

Semesterside for INF4350 - Vår 2013

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Ingen øvingstime 13. mai. Gjennomgang av deleksamene er utsatt til mandag 27. mai.

12. mai 2013 19:58

Det har sneket seg inn en liten trykkfeil i deleksamen 2. På oppgave 1c skal det stå "Schizosaccharomyces pombe", ikke "Schizosaccharomuces pombe".

2. mai 2013 12:00

Deleksamen 2 er nå tilgjengelig på Fronter. Innleveringsfrist fredag 3. mai kl 1700. Lykke til!

9. apr. 2013 21:33