Dette emnet er erstattet av IN4030 – Introduksjon til bioinformatikk.

Semesterside for INF4350 - Vår 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

The solution to exercise 2d for week 14 is incorrect. Please ignore it. Sorry for the inconvenience.

13. juni 2016 13:40

In exercise 2b you are asked to run Clustal W from within Jalview. This is the program called just "Clustal" on the menus, not "ClustalO".

12. apr. 2016 14:57