Dette emnet er erstattet av IN4030 – Introduksjon til bioinformatikk.

Semesterside for INF4350 - Vår 2018

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

In partial exam 2, exercise 2b, you are asked to make an alignment with "ClustalW". This is the same as just "Clustal" in Jalview. Please do not use "ClustalO".

 

I deleksamen 2, oppgave 2b, blir du bedt om å lage en sammenstilling med "ClustalW". Det er det samme som kun "Clustal" i Jalview. Ikke bruk "ClustalO".

 

19. apr. 2018 13:28

Partial exam 2 is now available on Fronter, both in English and Norwegian. You may answer in English or Norwegian. Deadline: 4 May 2018 at 17.00.

Feedback on partial exam 1 will likely be given early next week.

 

Deleksamen 2 er nå tilgjengelig på Fronter, både på engelsk og norsk. Du kan svare på engelsk eller norsk. Leveringsfrist: 4. mai 2018 kl 17.00.

Tilbakemelding på deleksamen 1 kommer trolig i begynnelsen av neste uke.

13. apr. 2018 15:31

There was an error in the solution to exercise 2 for week 6. For the kmer CC, hit H21 should be (3,3,10) not (3,-3,10), leading to one additional match on diagonal 3. The solution has been updated to reflect this.

 

 

 

13. mars 2018 13:25