Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF4420 - Vår 2008

Eksamen blir torsdag 5. juni kl. 14:30, i Vilhelm Bjerknes hus. Nærmere informasjon finnes her: /studier/emner/matnat/ifi/INF4420/v08/eksamen/ .

26. mai 2008 17:08

Vi minner om at det er gjennomgang av eksamensoppgaver i dag kl. 14:15 (grupperom 3 B).

26. mai 2008 15:10

I morgen, tirsdag 20/5, blir det i forelesningstiden foretatt en repetisjon / gjennomgang av noe av det som anses som eksamensrelevant. Det blir også gitt noen praktiske opplysninger omkring eksamen.

19. mai 2008 17:38