Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, prosjektoppgave og avsluttende eksamen (eksamensform bestemmes tidlig i semesteret).

Prosjektoppgave

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 30. mai kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Merknad: Dersom det blir muntlig eksamen, så kan eksamensdatoen bli endret. Dette vil i så fall bli kunngjort av emneansvarlige tidlig i semesteret.

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 07:51