Dette emnet er erstattet av IN4160 – Digital systemkonstruksjon.

Semesterside for INF4440 - Høst 2003

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning!

13. aug. 2003 02:00

Studenter med opptak til masterstudier skal melde seg opp i 4000-emner. Semesterinformasjon om dette emnet finnes på http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3440/h03/

8. aug. 2003 02:00