Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. mai

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende eksamen (eksamensform blir bestemt tidlig i semesteret).

Obligatoriske øvelser

Avsluttende muntlig eksamen

Tid: 12. juni.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 20:05