Undervingingsopptaket til INF 5050 er …

Undervingingsopptaket til INF 5050 er nå kunngjort på StudWeb. Det er 20 plasser og 6 på venteliste. De som ikke er på venteliste kan ikke regne med å få plass på emnet. Husk OPBLIGATORISK OPPMØTE på første forelesning. De som ikke møter mister plassen, og den vil bli tildelt en på venteliste.

Publisert 22. jan. 2004 01:00 - Sist endret 6. juni 2004 11:36