Pensum/læringskrav

Pensum:

Omlag 12 artikler (hver på 10 - 20 sider), inklusiv handouts fra forelesninger - se artikkeloversikt

Eksakt hvilke artikler som er pensum vil bli fastsatt i starten av kurset.

Publisert 27. okt. 2003 16:05 - Sist endret 17. des. 2003 16:38