Beskjeder

Publisert 26. mai 2005 15:11

Hei alle som skal ta eksamen (den 6. juni),

Husk å sende en bekreftelse (til tskeie@simula.no) på at du skal ta eksamen innen 2.juni. Detaljerte eksamenstidspunkter blir lagt ut 3. juni.

Lykke til!

Mvh Tor

Publisert 2. mai 2005 02:00

Merk! Det blir studentpresentasjon av IPv6 fredag 13. mai kl. 9:15. Vel møtt!

Publisert 12. mars 2005 01:00

Merk - det er ikke forelesning fredag 18. mars (i.h.t plan).

God Påske!

Publisert 22. feb. 2005 01:00

Pensumet for Multicast (foreleses 4. mars) og IntServ/RSVP (foreleses 11. mars) er nå klart, og tilgjengelig på hjemmesiden.

Publisert 24. jan. 2005 01:00

Opptaket til INF 5050 er klart i studentweb, under undervisningsopptak.

Publisert 17. jan. 2005 01:00

Opptaket til INF 5050 er tilgjengelig i StudWeb. På StudWeb står alle som ikke har fått plass på venteliste. Følgende studenter står på en reell venteliste: 1. Sverre Johansen, 2. Ole Kristoffer Apeland, 3. Robert Strand, 4. Reidar Øksnevad, 5. Nils Georg Christophersen, 6. Erik Arne Øen. De som ikke møter på første forelesning mister plassen på emnet. Dersom noen ikke møter blir det inntak fra den nummererte ventelisten over. Andre studenter enn de med opptak og de på nummerert venteliste kan ikke regne med opptak til emnet og trenger derfor ikke møte på første forelesning.

Publisert 22. des. 2004 01:00

Første forelesning fredag 21. januar.

Publisert 12. nov. 2004 01:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte før forelesningen, så mister du plassen på emnet.

Etteranmelding til emner som eventuelt har ledig kapasitet, kan skje tidligst dagen etter første forelesning i det aktuelle emnet. Opptak gjøres deretter fortløpende frem til emnet er fullt.

-Studieadministrasjonen