Pensum/læringskrav

Pensum:

Omlag 15 artikler (hver på 10 - 15 sider), inklusiv handouts fra forelesninger - se artikkeloversikt

Eksakt hvilke artikler som er pensum vil bli fastsatt i starten av kurset.

Publisert 25. okt. 2005 12:28 - Sist endret 3. jan. 2006 13:59