15.05: Hei alle som skal …

15.05: Hei alle som skal ta eksamen (den 11. juni),

Husk å sende en bekreftelse (til tskeie@simula.no) på at du skal ta eksamen innen 7.juni. Eksamenstidspunkt for den enkelte kandidat blir lagt ut den 8. juni.

Lykke til!

Mvh Tor

Publisert 21. mai 2007 15:28 - Sist endret 21. mai 2007 15:29