Pensum/læringskrav

Pensum:

Omlag 15 artikler (hver på 10 - 15 sider), inklusiv handouts fra forelesninger - se artikkeloversikt

Eksakt hvilke artikler som er pensum vil bli fastsatt i starten av kurset.

Publisert 22. okt. 2007 18:12 - Sist endret 10. jan. 2008 12:04