Pensum/læringskrav

Pensum:

Omlag 15 artikler (hver på 10 - 15 sider), inklusiv handouts fra forelesninger - se artikkeloversikt

Eksakt hvilke artikler som er pensum vil bli fastsatt i starten av kurset.

Publisert 23. okt. 2008 17:13 - Sist endret 16. jan. 2009 12:19