Pensum/læringskrav

Pensum:

Omlag 15 artikler (hver på 10 - 15 sider), inklusiv handouts fra forelesninger - se artikkeloversikt

Eksakt hvilke artikler som er pensum vil bli fastsatt i starten av kurset.

Publisert 1. okt. 2010 09:28 - Sist endret 10. jan. 2011 13:43