Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Presentasjon av forskningsartikler og avsluttende muntlig eksamen.

Presentasjon av forskningsartikler

Avsluttende muntlig eksamen

Tid: 8. juni kl. 09:00 (9 timer).

Sted: Ole-Johan Dahls hus Seminarrom Caml

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2022 00:55