Semesterside for INF5110 - Vår 2015

Tillatte hjelpemidler er også I år: Alle trykte og skrevne

Oppgavene vil foreligge både på norsk og engelsk

1. juni 2015 16:11

Se på høyre side, kurssiden

24. mai 2015 17:52

Forelesningen torsdag 16/4 (om kapittel 7.4) avlyses og vil tas igjen senere i semesteret. Følg med på undervisningsplanen.

15. apr. 2015 21:39