Oblig 2

På denne siden vil all relevant informasjon om oblig 2 legges ut.

Obligteksten ligger: her

COMET profiler og templates for RSM ligger her


Prosjektgruppene

Gruppe 1 - AR Car Manufactor
Atle Wandsvik (atlewa)
Espen Aune Olsen (espenol)
Fredrik Sørensen (fredrso)

Gruppe 2 - GM Car Manufactor
Kristian Marius Furulund (kristf)
Tommy Jansson (tommyja)
Leif Morten Kofoed (leifmko)

Gruppe 3 - LG Transport
Eivind Hasle Amundsen (eivinha)
Petter Hareim (petteha)
Ole Hustad (okhustad)
Frank Davidsen (frankd)

Gruppe 4 - XE Transport - eksisterer ikke lenger

Gruppe 5 - Philips
Joar Wisth Paulsen (joarp)
Simon Røyrvik Andresen (simonra)
Simen Wølneberg (simenwo)
Ngoc Trieu Andy Pham    (ntpham)

Gruppe 6 - Bosch
Unni (unnilol) og Anne-Marte (annemark)

Gruppe 7 - AKBA
Andreas Georg Gjersøe (andregg)
Naser Beyan Seid (nasers)
Ole Kristian Rolstad (olekrist)
Runar Eriksen (runarer)

Gruppe 8 - AJB
Geoffrey Rekier (geoffrer)
Rudin Gjataj (ruding)
Svein Johan Melby (sveinjm)  
Mansur Ali Abbasi (mansuraa)