Filer til oblig 1

XMFMosaic: Tips og hjelp til testing

Hvordan teste:

  1. Lag et snapshot av class metamodel. (Eksempel snapshot er gitt over)
  2. Dersom du ønsker å teste mapping av datatyper, høyreklikker du på en datatype i snapshot, velger apply mapping og
    velger datatype2type. Det du da vil se er vist her. Dette er da det objektet det har blitt transformert til. Vi ser her at det
    har en id gitt i self-feltet, og den er av type Type (gitt i of-feltet), og navnet er Integer (gitt i name-feltet). Når en da
    transformerer f.eks en class som har diverse assosiasjoner, vil vi også få disse assosiasjonene listet opp, og ved å dobbeltklikke
    på dem vil man kunne se objektet og egenskapene tilknyttet det.
Det å gjøre apply mapping på et snapshot blir vanskelig å få til. Da må man nemlig definere en mapping som matcher et objekt snapshot
for å få det til. Dere trenger derfor ikke å gjøre dette. Det holder at dere lager det slik at man transformerer ved å klikke rundt på hver
klasse, men for hver klasse bør man finne ut hvilke attributter som tilhører.

Tips:

Hva skal til for å få xmf delen av obligen godkjent?

    Det meste bør fungere, men det viktigste er å få til det overordnede. Det vil si at en class blir transformert til en table, et attributt
    til en column og datatype til type. Det at integer skal opprettes som type hvis den ikke eksisterer kan du bare se bort fra, dersom
    du ikke får det til. Bare opprett eksplisitt en type med navn integer istedet. Dersom du får tid, så kan du jobbe med det, men det
    er ikke avgjørende for å få det godkjent.