INF5140 – Kravspesifikasjon og verifikasjon av parallelle systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Temporal logikk til spesifikasjon av invarians- og fremdriftsegenskaper til parallelle systemer. Deduktive teknikker for å bevise at et parallelt system tilfredstiller en kravspesifikasjon i temporal logikk. Modellsjekking for automatisk verifikasjon av en temporallogisk spesifikasjon for slike systemer.

Hva lærer du?

Gi innsikt i hvordan man kan spesifisere krav et parallelt system bør tilfredsstille, og hvordan man kan bevise at et system tilfredstiller sin kravspesifikasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF3230 – Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (videreført) /INF220

Overlappende emner

Undervisning

3 t undervisning per uke (forelesning eller gruppeøvelse). Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2018

Vår 2017

Vår 2015

Vår 2013

Vår 2011

Vår 2009

Vår 2007

Vår 2006

Vår 2005

Emnet går annethvert vårsemester.

Eksamen

Vår 2013

Hvert vårsemester hvor det er undervisning

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)