Beskjeder

Publisert 8. sep. 2004 02:00

Beskjed fra studieadministrasjonen:

Pga av en disputas i lille auditorium vil forelesningen den 24. september flyttes til store auditorium. MERK: Det gjelder kun denne ene gangen.

Publisert 20. aug. 2004 02:00

INF-5150 er flyttet fra 3A til Lille Aud.Dette gjøres fordi antall påmeldte kan tyde på at 3A kan bli for lite.

Publisert 13. aug. 2004 02:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte før forelesningen, så mister du plassen på emnet.

Etteranmelding til emner som eventuelt har ledig kapasitet, kan skje tidligst dagen etter første forelesning i det aktuelle emnet. Opptak gjøres deretter fortløpende frem til emnet er fullt.