Dette emnet er erstattet av IN5210 – Information Systems.

Semesterside for INF5210 - Høst 2017

Emnet vil bli noe endret fra høsten 2017 og vil få ny IN-emnekode. Inntil videre forholder vi oss til nåværende emnekode og semesterside.

 

Studieadministrasjonen

1. juni 2017 13:45