Biblioteket ut av biblioteket

Hovedmenyen i applikasjonen (siste versjon av digital design). Verktøy: Adobe Photoshop

Gruppemedlemmer:

Espen Johnsson, Kristoffer Wang, Martin Braaten Grina

 

Universitetsbiblioteket er nå i ferd med å rulle ut RFID-brikker som merketeknologi for objekter i samlingen. I vårt prosjekt er det derfor sentralt å se hvordan disse kan utnyttes i kombinasjon med mobile terminaler med NFC/RFID-leser innebygget.

Last modified Nov. 23, 2012 9:52 PM by martgri@uio.no
Last modified Oct. 17, 2012 8:31 PM by martgri@uio.no
Last modified Oct. 19, 2012 1:45 PM by martgri@uio.no
Last modified Nov. 28, 2012 9:54 PM by martgri@uio.no
Last modified Nov. 23, 2012 9:46 PM by martgri@uio.no
Last modified Sep. 14, 2012 1:21 PM by martgri@uio.no