Feedback- Plantagotchi: Wonder document 1

This is a general feedback to all groups

 

Wednesday September 13th there were 11 wonder documents handed in for the INF 5261 course.  Congratulation!!! You have now started, and the rest is continuation ;)

First, some “general” comments to all projects on the way forward:

  • Try to think of what “phenomena” you are interested in investigating, i.e what real-world-phenomena are you addressing?  By thinking about this, you will get to a description of the more conceptual or theoretical problem space you are working with.  Is it about interacting with mobile terminals in context?  Is it about specific use situations?  Is it about ways of making computer use part of “new” situations.
  • By thinking about this; you will start already early on to address the question:  What will the contribution of the project be?  What “new” knowledge are we going to make?
  • To make review (re-view) of both practical solutions/similar systems and review of literature and concepts is important in all projects.  Please start early with this activity, of fleshing out related work – both practical and theoretical
  • Set a date, where you make a review of your own project – and narrow down what you “actually” will focus on.  Often it is a hard job to decide “what to focus upon”, and one way to focus is to decide about what you will “not” do in your project.
  • Start early on to include references!!
  • Our impression is that writing often becomes easier when you are stating a resarch question, or a few researh questions that you will address and discuss.  What are the specific questions that you want to shed light onto and discuss? Your research questions may still be modified as the project progresses forward.

 And then, specific comments to your own project

 

Plantagotchi

Spennende ide dere har, med å lage en “plante med følelser”.  Det som slår oss når

vi leser første gang er “antropomorfisering” (sjekk det gjerne opp); altså å

tillegge planter eller “ting” menneskelige egenskaper.

Fin beskrivelse av “hvorfor” i dokumentet; at dere ønsker å skape og øke interesse

og kunnskap rundt dyrking av planter/grønnsaker/frukt.

Det er noe uklart for oss hvordan “det mobile” kommer inn her?  Kanskje at en skal

kunne bruke en mobilterminal for å få status fra planten? Eller vanne planten via

mobiltermialen?

Dere er seks personer på gruppa, så her er det klare muligheter for å dele opp den

store oppgaven i mindre biter; at to eller tre av dere kan jobbe på enkelte deler av

oppgaven.

 I dokumentet skriver dere at Plantagotchi er for “Skoler, barnehager, gamlehjem,

sykehus og andre som ønsker et læringsverktøy for planter”.  Det er lurt å raskt

komme til en brukergruppe som dere vil jobbe med.

Om dere ikke har det, så tror vi det kan være lurt å lete etter en “oppdragsgiver”

for prosjektet deres.  Hvem er det dere kan “utvikle dette for”?  Noen som har

kunnskap og interesse for temaet?

 Det er nok lurt å komme igang med å undersøke hva som er gjort av tilsvarende

løsninger tidligere; både praktiske gjennomføringer – og refleksjoner omkring tema.

 

Lykke til

 

Jo and Hani

 

Published Sep. 20, 2012 10:34 AM - Last modified Sep. 28, 2012 9:55 AM