Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5300 - Vår 2004

Melding fra studieadministrasjonen:

Informasjon rundt eksamen finner du her:

2. juni 2004 02:00

Muntlig eksamen avholdes mandag 7. juni 2004, fra kl 09:00. Tidspunktene for hver enkelt kandidat kommer senere.

27. mai 2004 02:00

Repetisjonsforelesning holdes fredag 28.05.2004 kl 09:15-12:00 i møterom Alfa-Omega, 4.etg. Informatikkbygget

27. mai 2004 02:00