Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5300 - Vår 2008

Pensumlisten om kontekstuell klassifikasjon skal være som følger:

R. Dubes and A. Jain, Random field models in image analysis, Journal of applied statistics, vol. 16, no. 2, 1989. Følgende avsnitt (kun oversikt og støttelitteratur til forelesningsnotatene: Seksjon 1, Seksjon 2 (ikke 2.3 og 2.4), Seksjon 3 (3.1, 3.2 og 3.3).

2. juni 2008 12:44

Fristen for innlevering av oblig er fredag 9. mai kl. 24.

Obligen leveres i PDF-form på mail. Adresser mailen til både anne@ifi.uio.no og fritz@ifi.uio.no

30. apr. 2008 13:06

Jeg beklager at forelesningen 20/2 måtte avlyses pga sykdom. Temaet foreleses 27/2, og de to følgende forelesningene om "snakes" forskyves en uke. MVH Fritz.

26. feb. 2008 19:15