Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5300 - Vår 2013

En Matlab-implementasjon av SfM og tilhørende svært lesverdig forelesning som dekker temaet langt utover det nivået vi har lagt oss på i INF 5300 finner du på http://sun360.csail.mit.edu/jxiao/SFMedu/

Et løsningsskisse til øvingen finnes også på http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5300/v13/undervisningsmateriale/geom.zip

22. mai 2013 11:14

Oppgaver holdes på rom 4270 DSB-lab

26. feb. 2013 20:45

Gjør lab-oppgavene med assistanse på rom 4270 DSB-labben.

6. feb. 2013 10:56