Dette emnet er erstattet av IN5570 – Distribuerte objekter.