Dette emnet er erstattet av IN5250 – Seminar i aksjonsforskning.

Semesterside for INF5571 - Vår 2013

Ingen beskjeder